Projektid

Projekt “AS Võru Empak tootlikkuse arendamine”

AS Võru Empak on saanud “Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022” raames toetust 2022. aastal ettevõtluse meede 2, alameede “Väikeettevõtete arendamine” 2.2 kaudu projektile “AS Võru Empak tootlikkuse arendamine”.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Tootmis- ja tegevuskulud on optimeeritud, tootmisprotsessid ning seda toetav keskkond tagavad ettevõtte parema toimimise. Uue katlasüsteemi ja kogu tootmiskompleksi laevalgustite väljavahetamisega jätkatakse energiasäästlikuma ja efektiivsema tootlikkuse arendamist. Tegevuskulude vähendamine ja tootmishoonete garanteeritud varustamine soojusenergiaga külmaperioodil aitavad vähendada mööbli tootmises kasutatava elektrienergia kulusid, samuti tagavad õige temperatuuriga tööruumid, töötajatele paremad töötingimused ning tootmismaterjalidele paremad, ohutumad hoiutingimused.


Projekt “Tootmishoone katuse osaline renoveerimine”

AS Võru Empak on saanud “Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020” raames toetust 2018. aastal ettevõtluse meede 2, alameede “Väiketootmisetevõtete arendamine” 2.2 kaudu projektile “Tootmishoone katuse osaline renoveerimine”.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Tootmishoone kasutatava eluea pikendamiseks, hoonekonstruktsioonide säilitamiseks ja ilmastikutingimustele vastupidavuse parandamiseks, samuti töötajate töökeskkonna ning materjalide hoiutingimuste parandamiseks renoveeritakse osaliselt tootmishoone katus. Renoveerimistööde tulemusena pikeneb hoone kasutatav eluiga, paraneb oluliselt hoone sisekliima, mis tagab paremad tootmismaterjalide ladustamistingimused ning töötajate töötingimused. Lisaks luuakse õiged tingimused hoone siseviimistlustööde jätkamiseks ja kogu tootmishoone järk-järguliseks uuendamiseks.


Projekt “Päikesepaneelide aluskarkassi ehitamine ja võrguliitumine”

AS Võru Empak on “Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020” raames saanud 2020. aastal toetust ettevõtluse meede 2, alameede 2.2 “Väiketootmisettevõtete arendamine” kaudu projektile “Päikesepaneelide aluskarkassi ehitamine ja võrguliitumine”

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärk on taastuvenergia kasutuselevõtt tootmiskulude optimeerimiseks. Aluskarkassi ehitamise tulemusel on loodud tingimused päikesepaneelide paigaldamiseks ja võrguga liitumiseks. Ettevõtte kulutused tootmisele üldiselt vähenevad, kasutatakse taastuvenergiat, kaasajastatakse energiavarustussüsteemi, tootmine muutub ökonoomsemaks ja keskkonnasäästlikumaks.


Projekt “Tootmishoone osaline renoveerimine”

AS Võru Empak on “Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020” raames saanud 2019. aastal toetust ettevõtluse meede 2, alameede 2.2 “Väiketootmisettevõtete arendamine” kaudu projektile “Tootmishoone osaline renoveerimine”

Projekti eesmärk ja tulemused:

Tootmishoone kasutatava eluea pikendamiseks, hoonekonstruktsioonide säilitamiseks ja ilmastikutingimustele vastupidavuse parandamiseks, samuti töötajate töökeskkonna ning materjalide hoiutingimuste parandamiseks renoveeritakse osaliselt tootmishoone. Renoveerimistööde käigus uuendatakse osaliselt hoone katus, soojustatakse osaliselt hoone fassaadi ning vahetatakse hoone aknaid ja uksi. Projekti tulemusena pikeneb hoone kasutatav eluiga, paraneb oluliselt hoone sisekliima, mis omakorda tagab paremad tootmismaterjalide ladustamistingimused ning töötajate töötingimused. Lisaks vähenevad hoone küttekulud ja luuakse vajalikud tingimused siseviimistlustööde jätkamiseks ning kogu tootmishoone järk-järguliseks uuendamiseks.

Empak projektid